Adatvédelmi Tájékoztató

a www.bdorecruitment.hu oldal kapcsán
hatályos 2018. május 25-től

Bevezetés

A BDO Magyarország Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. (1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép., Cégjegyzékszám: 01 09 865069, Adószám: 13627289-4-42,  E-mail: office@bdo.hu), mint a  és a leányvállalata BDO Magyarország HR Személyzeti Tanácsadó Kft.  (1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép., Cégjegyzékszám: 01 09 888437,   Adószám: 14090358-4-42, E-mail: office@bdo.hu), a  www.bdorecruitment.hu  honlap üzemeltetője és tartalomszolgáltatója, mint közös Adatkezelők, egyenként Adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) fontosnak tartja a www.bdorecruitment.hu  honlapra látogató érintett természetes személy (továbbiakban:”érintettek”) adatkezeléshez kapcsolódó jogainak tiszteletben tartását és érvényre juttatását és adatkezelésük során a mindenkor hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, és belső szabályzataik értelmében jár el.

Az Adatvédelmi tájékoztató célja az, hogy az érintetteket tájékoztassa az Adatkezelő www.bdorecruitment.hu honlapon keresztül végzett adatkezelési tevékenységeiről, így a tájékoztató hatálya kizárólag a nevezett honlap(ok)on keresztül történő adatkezelésekre és az adatkezelések során kezelt adatok körei terjed ki.

Honlap célja, hogy hasznos információkkal szolgáljon a BDO Magyarország cégcsoport tevékenységével és szolgáltatásaival kapcsolatban. A honlapon megjelenített tartalmak és adatok célja általános jellegű tájékoztatása, ezért az ott olvasott információk semmiképpen nem tekinthetők szakmai tanácsadásnak, vagy egyéb szolgáltatás nyújtásának.

1. KIK AZ ÉRINTETTEK?

Érintett az a természetes személy, aki a www.bdorecruitment.hu honlapon keresztül bármilyen módon megadott vagy megkapott adata alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve – azonosítható.
A tájékoztató személyi hatálya kiterjed tehát a www.bdorecruitment.hu honlapon keresztül érdeklődő, vagy ajánlatot kérő vagy küldő természetes személyekre, vagy nem természetes személyek képviselőire, kapcsolattartóira, az oldalon hírlevélre feliratkozó, regisztráló természetes személyekre, továbbá az Adatkezelő www.bdorecruitment.hu honlapjának üzemeltetésével megbízott saját munkatársaira.

2. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG: HÍRLEVÉL KÜLDÉSE

Érintett a hírlevél szolgáltatás igénybevétele előtt a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

A kezelt adatok köre és célja:

teljes név

azonosítás

email cím

hírlevél kiküldése

cégnév

azonosítás

feliratkozás dátuma

azonosítás

 

Adatkezelés célja: A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő és leányvállalatai legújabb eseményeiről, híreiről, illetve tájékoztatás az aktuális gazdasági eseményekről és jogszabályi környezetről.

Jogalap: A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes, előzetes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: minden természetes személy, aki a BDO, mint Adatkezelő, vagy a BDO Magyarország cégcsoport híreiről, eseményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

Kik kezelik az adatokat: A hírlevelet kizárólag a Marketing és PR osztály munkatársai küldik a HR Szoftver   hírlevélküldő szoftver segítségével.

Meddig kezelik az adatokat: Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy megerősítést nem ad. Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.

Leiratkozás: Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az recruitment@bdo.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján, vagy postai úton a 1103 Budapest, Kőér utca 2/A.C.ép. címen.

3. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG: EGYSZERI INFORMÁCIÓ VAGY AJÁNLATKÉRÉS

Az adatkezelés célja:  az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt vagy a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan ajánlatot kérjenek a honlapon vagy a központi email címen keresztül.

Jogalap: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt vagy ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

teljes név

azonosítás

email cím

kapcsolattartás

cégnév

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

megjegyzés/kérdés tartalma

válaszadás

 

Kik kezelik az adatokat: Az adatokat az Adatkezelő munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.
Személyes adatok kezelését alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi annak érdekében, hogy a kérdést szakértő válaszolja meg, úgy abban az esetben azt BDO Magyarország társaságaihoz tartozó, az adott szakértő társaság munkatársához továbbítja.
Adatkezelő az adatokat egyéb harmadik fél számára nem továbbítja.
Közös adatkezelés esetén a BDO Magyarország társaságai tagjai, mint adatkezelők, az itt meghatározott eljárást követik.

A BDO Magyarország társaságai, illetve az Adatkezelő leányvállalatai: BDO Magyarország Adótanácsadó Kft., BDO Magyarország  Corporate Finance Kft., BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft., BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft., BDO Magyarország Könyvelő és Bérszámfejtő Kft., BDO Magyarország HR Személyzeti Tanácsadó Kft., BDO Magyarország IT Megoldások Kft.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a. Adatkezelő részére a honlapon keresztül megadott adatok e-mail-ben jutnak el. A honlapon megadott központi email címen is érkezhetnek információt vagy ajánlatot kérő e-mailek. A beérkező információkérések az Adatkezelő számára érkeznek meg, aki szakmai kérdés esetén az adatokat megosztja a BDO Magyarország cégcsoporthoz tartozó társasággal az információ- vagy az ajánlat kérés szakértői megválaszolása érdekében.
b. Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – lehetőleg ugyanazon az úton, ahogyan az kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.
c. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül az adatkezelők vele kapcsolatba lépjenek, hogy az érintett a kérdést pontosítsa, vagy a választ megkapja.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, adatkezelőket hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő és a közös adatkezelők az adatokat a mindenkori elévülési időben kezelik. Adatkezelő(k) vagy érintett igazolható jogos érdeke esetén az adatok tovább is megőrizhető, a jogos érdek megszűnéséig. Erről az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet.

4. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG: ÁLLÁSPÁLYÁZATRA JELENTKEZŐK ADATAINAK KEZELÉSE

Az érintetteknek lehetősége van a honlapon regisztrációval egybekötve, az ott meghirdetett állásajánlatokra elektronikus úton benyújtani pályázati anyagát (önéletrajz, motivációs levél stb.) magyar és idegen nyelven és személyes adatait megadni. Az érintettek külön email címre vagy postacímre is beküldhetik a pályázatukat.
Az érintettek az álláspályázataikat nem csupán a honlapon keresztül, de más munkaerő toborzással foglalkozó társaság honlapján keresztül is megadhatják.

Jogalap: Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra jelentkezik.

A kezelt adatok köre és célja:

teljes név

azonosítás

email, telefonszám

kapcsolattartás

szül. hely, idő

azonosítás

megpályázott pozíció neve

jelentkezés beazonosításához
szükséges

különleges adat, pl. egészségügyi
adat

különleges adat kezelésére csak akkor kerül sor, ha az a pozíció betöltésének elbírálásához szükséges

tapasztalatok – korábbi munkahely
neve és az ott eltöltött időszak

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

tapasztalatok – pozíció leírása

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

iskolai végzettség

pozíció betöltésének elbírálásához
kerül felhasználásra

idegen nyelv ismeret

idegen nyelv és ismeret foka pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

csatolt önéletrajz egyéb – a jogviszony létrehozása, teljesítése, megszűnése szempontjából –
releváns adatai

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

csatolt motivációs levél

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra,  kizárólag annak releváns adatai

Adatkezelő véleménye, megjegyzése

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

adatok jelentkezést követő 3 évig
történő kezeléséhez való hozzájárulás
jelzése, ha az érintett nem nyer
felvételt

ki nem választás esetén történő adatkezelés jogalapjának megteremtéséhez szükséges

 

Az adatkezelés célja: az álláspályázatra történő jelentkezés, valamint a kapcsolattartás, munkaerő közvetítés, az érintett számára megfelelő munka, pozíció megtalálása, a jelentkező érintettek potenciális munkaadókkal történő összekapcsolása.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

Érintett eljuttatja adatait az Adatkezelő részére, amely nem kizárólagosan elektronikus úton történő adatmegküldéssel történik. A kiválasztási folyamat során Adatkezelő a jelentkezéseket összeveti a betölteni kívánt pozícióval, és a munkaviszony/egyéb jogviszony létrehozásának feltételeivel, és az összevetés alapján a legmegfelelőbb személyeket személyes interjúra hívja be.

A kiválasztás folyamata a személyes vagy telefonos interjúval, és adott esetben teszt kitöltésével folytatódik.

A kiválasztás a legmegfelelőbb érintettel történő szerződéskötéssel ér véget azzal a megjegyzéssel, hogy a ki nem választott érintettek adatait az adatkezelő csak abban az esetben kezelheti továbbá, ha ahhoz az az érintettek külön hozzájárultak, azt külön, bizonyítható módon kérték.
Adatkezelő közli a kiválasztás eredményét a jelentkező érintettek felé, és kéri a hozzájárulást az adatok további, a jelentkezést követő 3 évig történő kezeléséhez ugyanilyen vagy hasonló, vagy az érintett kompetenciáinak megfelelő álláspályázatra jelentkezésre, amennyiben ilyen hozzájárulást az érintett korábban nem adott. Adatkezelő az ilyen hozzájárulásokat az adatokhoz kapcsolja és eltárolja.

Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezés során referencia személyt adott meg, e személlyel a BDO Magyarország HR Személyzeti Tanácsadó Kft munkatársa felveheti a kapcsolatot az érintett szakmai tapasztalatainak ellenőrzése céljából.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést követő 5 év leteltéig, vagy érintett időközben tett törlési igényéig. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

Adatok továbbítása: A fenti adatok munkaerő közvetítés esetén akkor kerülhetnek továbbításra a megbízó partner felé, ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) és az adat az adott pozíció betöltésének elbírálásához vagy betöltéséhez feltétlenül szükséges. Az adattovábbítás címzettjei, a megbízó partnerek folyamatosan változnak, ezért a Partnerek tételes megadása aránytalan nehézséggel járna a jelen dokumentumban.

Adatok forrása: az érintettől.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintettek a kezelt adatokat nem vagy hiányosan adja meg, úgy az adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadhatja.

MUNKAERŐ KÖZVETÍTÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS RÉSZLETESEBBEN

Adatkezelő megbízó partnerei felé munkaerőt közvetíthet.

A munkaerő közvetítés jogalapja: az érintett jelentkező előzetes és önkéntes hozzájárulása.

Érintettek köre: minden természetes személy, akit az Adatkezelő a megbízó Partnere felé kiközvetít.

A kezelt adatok köre és célja: lsd. a fenti táblázatban

Az adatkezelés célja: a munkaerő közvetítése, az érintett számára megfelelő munka, pozíció megtalálása, a jelentkező érintettek és a potenciális munkaadók összekapcsolása, valamint a kapcsolattartás.

Adattovábbítás: címzettjei a megbízó Partnerek folyamatosan változnak, ezért a Partnerek tételes megadása aránytalan nehézséggel járna. Adatkezelő az adatokat elektronikus úton titkosítva, vagy papír alapon a megbízó Partner számára eljuttatja.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig. Ha érintett és az Adatkezelő szerződést kötnek és érintettet az Adatkezelő megbízó Partnere felé kiközvetíti, úgy e jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig azzal, hogy a munkatárs adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat is megfelelően alkalmazni kell.

Érintett szakmai állásinterjújával kapcsolatos adatkezelése

Adatkezelő a kiválasztott érintettekkel szakmai állásinterjút folytat le kölcsönösen megfelelő időpontban. Az interjún történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul. Érintett: minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra jelentkezni kíván.

Kezelt adatok köre és célja:

korábban megadott adatok (lsd fent)

azonosítás , kapcsolattartás

pozíció, amit megpályázott

azonosítás

Adatkezelő véleménye, megjegyzése

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

interjún bizonyított szakmai kompetenciái

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

 interjún bizonyított nyelvtudási szintje

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

érintett által megadott jövedelem igény

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

érintett felmondási ideje

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

lehetséges munkába állás dátuma

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

 

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést követő 5 év leteltéig, vagy érintett időközben tett törlési igényéig.

Az alkalmassági tesztek és alkalmassági vizsgálatok

Ha a munkaviszonyra vonatkozó szabály előírása alapján vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges, illetve a Partner vagy az érintett kéri a kompetencia vizsgálatot. A kompetencia vizsgálat az érintett önkéntes hozzájárulásával történik, szakmai állásinterjú során, vagy attól eltérő időpontban.

A kezelt adatok köre:

név

azonosítás

telefonszám, email

kapcsolattartás

időpont

alkalmassági vizsgálat időpontjának meghatározásához szükséges

teszteredmény

adott pozíció betöltéséhez szükséges

 

Az adatkezelés célja: a jogviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges szakmai alkalmasság (kompetenciák) felmérése és a pozíciót kínáló Partner felé történő továbbítása.
Folyamat: Adatkezelő legjobb szakmai tudása szerint az adott pozícióhoz kiválasztott tesztet vagy az alkalmassági vizsgálatot előzetesen részletesen ismerteti, azok elvégzésének módját, lényegét, célját, körülményeit, működését, és milyen eredményeket érhet el az érintett. Adatkezelő kéri az érintettek kifejezett, előzetes, írásbeli önkéntes hozzájárulását az alkalmassági vizsgálaton, teszten történő részvételhez. Az alkalmassági vizsgálat, teszt eredményeit az Adatkezelő e feladattal megbízott Munkatársa kiértékeli, és az érintettekkel részletesen és teljes körűen megismerteti. Az érintett az eredmények ismeretében dönthet úgy, hogy a teszt eredményét és egyéb adatait az Adatkezelő törölje.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy amennyiben az érintett nem nyer felvételt az Adatkezelőhöz, de hozzájárul adatainak további tárolásához, akkor 3 évig, vagy ha érintett Munkatárssá válik, akkor a jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart.

Egészségi állapottal kapcsolatos adatkezelés

Az érintettnek lehetősége van, önkéntes hozzájárulása alapján, hogy egészségi állapotával kapcsolatos adatait az Adatkezelővel vagy más adatkezelővel, így megbízó Partnerrel megossza álláspályázatra jelentkezés kapcsán (pl. megváltozott munkaképesség, allergia).  Adatkezelő kizárólag a legszükségesebb egészségügyi adatokat veszi fel.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, maximum 3 évig, vagy abban az esetben, ha érintettet az Adatkezelő a megbízó Partnere felé kiközvetíti, úgy e jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart.

5. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG: OKTATÁSRA JELENTKEZÉS

A BDO Akadémia: http://www.bdo.hu/hu-hu/szakmai-kepzesek honlapon található Felnőttoktatás, -képzéseire jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés. Az oktatásokat a BDO Magyarország HR Személyzeti Tanácsadó Kft. munkatársai szervezik és az adatokhoz ők kezelik.

Az adatkezelés jogalapja: Az oktatásra, képzésre történő jelentkezés, az azokon történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak önkéntes megadásával részt kíván venni az Adatkezelő által szervezett oktatáson, képzésen.

A jelentkezés során kezelt adatok köre és célja:

név

azonosítás

e-mail cím

kapcsolattartás

cím

számlázáshoz szükséges adat

telefonszám

kapcsolattartás

fizetési mód

számlázáshoz szükséges adat

számlázási cím (név, ország, irányítószám, város, utca, házszám, kiegészítő adatok)

számlázáshoz szükséges adat

jelentkezés dátuma

teljesítéshez, visszakereshetőséghez szükséges

 

Az adatkezelés célja: a jelentkezés lehetővé tétele, az érintett azonosítása és jogosultságainak ellenőrzése, valamint kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat: az Érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon, így különösen az a megadott email címen vagy telefonon keresztül történő megrendeléssel Adatkezelő felé jelzi az oktatáson, képzésen való részvételi szándékát a fent meghatározott  adatainak megadása mellett és továbbítja az oktatással foglalkozó BDO Magyarország munkatársa felé. A részvételi szándékot manuálisan betáplálja az erre rendszeresített elektronikus nyilvántartási rendszerbe, és/vagy azt papír alapon rögzíti. Adatkezelő az oktatáson, képzésen való részvételt feltétel teljesítéséhez (pl. díj megfizetése) kötheti.

Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek számviteli bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama jogszabály alapján legalább 8 év.

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

6. HIVATKOZÁSOK ÉS LINKEK

Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.

7. HONLAP LÁTOGATÁSI ADATOK, SÜTIK

Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább határozza meg:

Feltétlenül szükséges (pld. teljesítmény) cookie-k: nélkülözhetetlenek a honlap megfelelő működéséhez, elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni. Nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel.

Funkcionális cookie-k: biztosítják a honlap érintett igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat (például: szín, betűméret, elrendezés).

Célzott cookie-k: biztosítják azt, hogy a honlapon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez.

Harmadik fél által biztosított cookie-k:a honlapon megjelenhet olyan, harmadik fél - például egy közösségi oldal - által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más honlapon is hirdetéseket jelenítsen meg az érintett számára.

A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az Adatkezelő.

Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

GOOGLE ADWORDS konverziókövetés használata: A "Google AdWords" nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a  konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: http://www.google.de/policies/privacy/

A GOOGLE ANALYTICS alkalmazása:  Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett "cookie-kat", szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

8. ÉRINTETTEK JOGAI

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) alapján az érintett jogai a fenti adatkezelésekkel kapcsolatban a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz, hatósághoz fordulás joga.
Az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását az Adatkezelő elérhetőségére küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 30 napon belül megvizsgálja és megválaszolja és megteszi a szükséges lépéseket a  tájékoztató és a jogszabályban foglaltak alapján.

Jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

9. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő és leányvállalatai gondoskodnak az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megtettek minden technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtett, hogy védje az adatokat a jogosulatlan hozzáférés (szoftver, hardver eszközök védelme), megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés (rendszeres biztonsági mentés, vírusvédelem), valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

10. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, MÓDOSÍTÁS

 Jelen szabályzat célja annak biztosítása, hogy az adatkezelők mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan  Infotv. és a GDPR rendelkezéseinek.
Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató módosításának jogára. A módosított, egységes szerkezetű Tájékoztatót a www.bdo.hu honlapon teszi közzé.